Revisjonserklæring

Bluegarden tilbyr kunder en uavhengig tredjeparts revisjonserklæring. Erklæringen utarbeides av et eksternt revisjonsfirma og dokumenteres etter den internasjonale standarden: International Standard on Assurance Engagement 3402 (ISAE3402) - Assurance Reports on Controls at a Service Organization. Revisjonserklæringen er utarbeidet på basis av kontrollrammeverket CobiT 5. Erklæringen gir en god innsikt i Bluegardens kontrollmiljø og implementerte kontroller.
Vi tilbyr en ISAE3402 – type II erklæring som gir en uavhengig vurdering av hvorvidt Bluegardens kontroller er implementert, dette gjøres ved stikkprøvekontroller gjennom hele året. Revisjonserklæringen dekker 2017 og tilbys kunder som har benyttet de reviderte tjenestene helt eller delvis i revisjonsperioden. Erklæringen er konfidensiell og til bruk for våre kontaktpersoner hos kunden, samt kundens revisor. 

Denne erklæringen gir våre kunder et godt grunnlag for å evaluere Bluegarden som tjenesteleverandør og dekker samtidig det behovet din virksomhets finansielle revisor måtte ha.  

Med dette ønsker vi å gi deg en ekstra trygghet i forhold til de tjenester vi leverer!