Bluegarden kan lønn og HR!

Bluegarden leverer til både kommunal, statlig og privat sektor. Gjennom tett samarbeid med våre kunder, videreutvikler vi våre tjenester i tråd med markedets behov.

Kommunal sektor

Bluegardens tilbyr enkle, sikre og forutsigbare løsninger for din kommune!

Statlig sektor

Bluegarden har lang erfaring med å levere gode lønns- og HR-løsninger til store statlige virksomheter.

Privat sektor

Vår bredde og erfaring innenfor privat sektor kommer din virksomhet til gode!