Bluegarden Tid

Registrer din arbeidstid, ditt fravær, din overtid, fleksitid og avspasering på en sømløs og enkel måte!
Gevinster for deg som kunde

  • Reduserer tid til å finne tall på tidsbruk 
  • Gir et godt bilde av fravær og tid arbeidet utover normal arbeidstid 
  • Gir gode oversikter over tidligere registreringer 
  • Overføres enkelt til lønns- og fraværssystem, via filoverføring
  • Sparer ressurser i lønnsavdelingen

Bluegarden Tid er fleksibel og kan integreres med de fleste lønnssystemer på markedet. Løsningen består av flere moduler: Standard tidsregistrering, planleggingsmodul, prosjektmodul, jobbmodul og turnusmodul. Hvordan registreringen gjøres i din virksomhet er helt opp til deg. Du kan enkelt registrere tid, prosjekttid og fravær fra web eller mobil.

Tid spart er penger spart!

I Bluegarden Tid kan du  

  • administrere arbeidstid
  • overføre til lønns- og fraværssystem
  • registrere prosjekttid
  • hente ut rapporter
  • hente ut oversikt på saldoer

Ta kontakt

Kunder
TK

Ca 3000 i Trondheim Kommune bruker Bluegarden Tid for tidsregistrering, prosjektoppfølging og Mobil Tid. Trondheim Kommune er SAAS kunde og ble implementert i juni 2017. Blant annet benyttes løsningen av Trondheim Kommunes by-drift til timeføring av prosjekter med automatiske overføringer av timeforbruk. 

HTNU

Bluegarden Tid erstatter stempling og manuell føring av timer/arbeidstid og lar ansatte føre timer i samme system.  Tidsregistreringen gjøres ved bruk av PC/ mobil og/eller tid-terminaler. Min tid skal bidrar til at ansatte selv har bedre oversikt over egen arbeidstid, samt at NTNU effektiviserer prosesser rundt oppfølging og utbetaling av arbeidstid, overtid, timer etc.

conti

Om lag 500 ansatte benytter Bluegarden Tid. Her registrerer ledere timeforbruk, følger opp ansatte og gjør avvikshåndtering. Continental/Dekkmann har benyttet Bluegarden Tid siden 2013

Danske bank

Danske Bank har 1200 brukere på Bluegarden Tid. De har effektivisert tidsregistreringen og tid oppfølgingen ved å benytte Bluegarden mobil Tid og avviksregistrering. Bluegarden Tid blir for Danske Bank levert som en SAAS tjeneste

komplett

1500 ansatte med full tidsregistrering gjennom Bluegarden Tid både på web og mobil. Løsningen er levert som en lokal installasjon. Komplett.no har vært kunde av oss i nærmere 10 år!

findu

400 ansatte. Lokal installasjon med full tidsregistrering med integrasjon til lønn og fravær

Ekornes

1600 ansatte. Lokal installasjon med full tidsregistrering og integrasjon mot MPS og lønn- og fraværssystem

Nortura

Ca 8000 medarbeidere med full adgangskontroll, tidsregistrering og integrasjon mot lønn- og fravær.