Rekruttering


Sørg for en ryddig og profesjonell rekrutteringsprosess som gir jobbsøkere et godt førsteinntrykk av din virksomhet. Vi hjelper deg med å styre dine rekrutteringsprosesser på best mulig måte – fra behovet oppstår til ansettelse er gjennomført


Kvalitetssikring og effektivisering

Bluegarden Rekruttering er en integrasjon med WebCruiter. Løsning og personal-opplysninger overføres automatisk til Bluegarden Lønn & HR og data registreres kun én gang.

Intern jobbrotasjon

I HR-Portalen ser ansatte sin egen CV og kan gjøre endringer på denne. Her får de også tilgang til alle stillinger som er utlyst internt og kan enkelt søke på dem.

Bluegarden Rekruttering har god funksjonalitet for

  • Utarbeidelse og publisering av stillingsannonser. Annonsene kan baseres på forhåndsdefinerte maler.  Publisering til hjemmesider, intranett og eksterne jobbportaler som Finn, NAV, Monster, Zett administreres fra løsningen
  • Økt synlighet for jobbsøkere
  • Registrering av CV og søknad
  • Vurdering og behandling av kandidater
  • Ansettelse – kandidaten overføres automatisk til lønns- og HR-systemet

Gevinst for deg som kunde:

  • Utarbeidelse og publisering av stillingsannonser
  • Økt synlighet for jobbsøkere
  • Registrering av CV og søknad
  • Vurdering og behandling av kandidater
  • Ansettelse