Bluegarden Mobil

Bluegarden tillbyr alle sine kunder Mobile tjenester. Her legger vi til  rette for økt selvbetjening og fleksibilitet. Dette gjør vi ved å tilby en brukervennlig, robust, sikker og skalerbar Mobil løsning!
Reise, utlegg og kjørebok

Bluegarden har laget en mobil løsning som er så intuitivt at det eneste som er vanskelig er å feile.
Vi forstår at det ikke er lett å registrere hvert eneste skritt du tar når de løpes - derfor kan du starte opp, lukke - og fullføre når du får tid. Du fyller bare ut det du må og kvitteringene kan du kaste.


God tur med Bluegarden, det er fort gjort!


Mobil

Reise, utlegg & kjørebok

Bluegarden har laget en mobil løsning som er så intuitivt at det eneste som er vanskelig er å feile.

Bluegarden Tid

Registrer fravær, overtid, fleksitid og avspasering på en sømløs og enkel måte. Løsningen kan integreres med de fleste lønnssystemer på markedet. 

Last ned produktark her

Kom i gang!

Det er fort gjort å komme i gang med Bluegarden Mobil. Se hvor lett det kan gjøres