Bluegarden Innsikt


HR styringsinformasjon - enkelt raskt og tilgjengelig!Innsikt er ditt komplette styringsverktøy innen lønn og HR!

Innsikt er ditt komplette styringsverktøy inn HR, og skreddersyr rapporter om alt fra lønn, fravær og nærvær til utlegg, reise og bemanning.

 • Innsikt er en komplett rapporteringsløsning tilpasset din virksomhets behov 
 • Løsningen er brukervennlig og gir rask tilgang til HR-styringsinformasjon, nøkkeltall og detaljer
 • Innsikt leveres som standard i HR-Portalen og kan utvides til en mer avansert ekspert-løsning
 • Produkter

  innsikt

  • Bredt utvalg av relevante HR-rapporter
   - Oversikt og detaljer
  • Navigere i hierarkier
   - Organisasjon
   - Geografi (person og organisasjon)
   - Perioder
  • Drille på nøkkeltall
  • Tilpasse rapporter
   - Flytte, fjerne og sortere kolonner
  • Eksportere rapporter
   - Excel, PDF, CVS

  innsikt

  • Rapportgenerator
   -  Lage egne spørringer (ad-hoc)
   - Lage rapporter til organisasjon
  • Distribuere rapporter
   - Egen hjemmeside
  • Tillgang til alle informasjonsområdene

  innsikt

  • Grafiske fremstillinger
  • Instrumentpaneler med nøkkeltall for ledere og andre målgrupper
  • Kombinasjon av informasjonsområder
  • Triggerbaserte varsler/rapporter
  • Skedulerte rapporter
  • Nøkkeltall integrert i HR-Portalen
  • Rapporter på mobile plattformer

  Tjenester

  Innsikt

  • Rapporter lages på spesifikasjon fra kunden
  • Tilgjengelig i Innsikt

  innsikt


  • Uttrekk av data til eget datavarehus, daglig eller på bestemte dager
  • Et eller flere informasjonsområder
  • Legges ut på SFTP-området