Bluegarden Lønn & HR

Enkel tilgang til alle lønns- og HR-data - alt fra ett sted!

Løsninger i Bluegarden Lønn og HR
HR
En av de mest komplette løsningene for Lønn og HR på markedet
Tilrettelagt for selvbetjening
Brukervennlig
Stabil og utprøvd

Les mer
Lønn tekst

Vi har opparbeidet oss en bred lønnsfaglig kompetanse etter å ha beregnet og utbetalt lønn for kundene våre i snart 40 år. Vi kan være ditt lønningskontor eller du kan benytte våre systemer og løsninger som en ASP-tjeneste.Les mer
Refusjon

Du kan få tilgodesett store beløp, dersom du har kontroll på rutinene ved sykefravær. Dagens regelverk for innkreving, mottak og avstemming av refusjoner er komplisert. Derfor tilbyr vi å ivareta refusjonsarbeidet for din virksomhet.Les mer
Mobil

Bluegarden tillbyr alle sine kunder Mobile tjenester. Her legger vi til rette for økt selvbetjening og fleksibilitet. Dette gjør vi ved å tilby en brukervennlig, robust, sikker og skalerbar Mobil løsning!Les mer
Reise utlegg
Slipp stresset med reiseregninger og få god oversikt over reisekostnadene i din virksomhet. Vi forenkler administrasjon av reise og utlegg for ansatte og ledere

Les mer
HMS

Vi hjelper ledere og HR-avdeling til å drive effektiv oppfølging av sykefravær, rapportere skader og ulykker samt foreta årlige HMS-runder.Les mer
Dokument

Bluegarden Dokument hjelper din HR-avdeling med å samle alle dokumenter på ett sted. Et skybasert personalarkiv som alltid er tilgjengelig og som kan distribuere dokumenter til en eller flere ansatte samtidig.Les mer

Registrer fravær, overtid, fleksitid og avspasering på en sømløs og enkel måte. Løsningen kan integreres med de fleste lønnssystemer på markedet.Les mer
HR Analyse

Vi gir deg ferdige rapporter på nøkkeltall for ulike nivåer i organisasjonen, slik at du har det beste grunnlaget for å fatte riktige beslutninger for din virksomhet.Les mer
Lønnsforhandling

Ønsker du en ryddig og effektiv lønnsforhandlings-prosess? Vi tilbyr en komplett løsning for lønns-forhandling fra A til Å, som kvalitetssikrer og effektiviserer saksbehandling og oppgaver. Løsningen kan knyttes opp til ethvert lønnssystem i markedetLes mer
Rekruttering

Sørg for en ryddig og profesjonell rekrutteringsprosess, som gir jobbsøkere et godt førsteinntrykk av din virksomhet. Vi hjelper deg med å styre egne rekrutteringsprosesser på best mulig måteLes mer
Kompetanse

Vi setter medarbeideroppfølging og kompetansestyring i system for deg. Bluegarden Kompetanse gir deg blant annet oversikt over kompetansen i din virksomhet, mål- og resultatoppnåelse, utviklingsplaner og tiltakLes mer
Integrasjon

Vi tilbyr enkel, sikker og effektiv utveksling av data mellom Bluegarden Lønn og HR, og dine integrerte systemer - som gir en sømløs brukeropplevelse.Les mer

Lønn & HR

Bluegardens HR-Portal er ditt skybaserte personalkontor der både ledere og medarbeidere har full kontroll over arbeidsforholdet. Verktøyet er utviklet av Bluegarden som er eksperter på lønn og HR noe som betyr at du også blir det Vi hjelper deg med å følge lovverket og varsler deg, ettersom gjeldene satser, regler og frister naturligvis alltid er oppdatert.

Bluegarden Outsourcing

Ønsker du å sette bort hele eller deler av lønnstjenesten?
Da er dette løsningen for deg. Spar tid og penger, frigjør ressurser og la oss være ditt lønningskontor!

 

Outsourcing
Bluegarden Tid

Enten det gjelder timelønn, fleksitidsordninger, overtidsberegninger eller prosjekttid. Bluegarden Tid gir dine medarbeidere muligheten til å registrere på mobil, web eller terminaler. Enkelt og fleksibelt! 

 

 

Bluegarden Tid

Tid