Effektivisering av lønn og HR

I Bluegarden jobber vi tett med våre kunder for å effektivisere deres lønns- og HR administrative prosesser, og vi gir systemstøtte for medarbeiderutvikling og strategisk styring av HR.

LØNN & HR

Gir deg enkel tilgang til alle lønns- og HR data - alt fra ett sted..

OUTSOURCING

Spar tid og penger, frigjør ressurser, og la oss være ditt lønningskontor.

TID-OPPFØLGING

Registrer fravær, overtid, fleksitid og avspasering. Enkelt, effektivt og sømløst..

En enklere hverdag

Effektive mobile tjenester tilgjengelig der du er!


Finn ut mer

Noen av våre kunder
HSO

Bluegardens HR-Portal danner kjernen i Helse Sør-Øst sitt mål om å levere en helhetlig HR verktøykasse til ledere og ansatte ved alle sykehus.

Gjennom Bluegarden sin HR-Portal leverer Helse Sør-Øst lønns- og HR tjenester til om lag 80 000 medarbeidere hver måned. Portalen er satt opp med en fullmaktsstruktur som sikrer alle akkurat den informasjonen de skal ha. I tillegg sendes skjema og oppgaver i saksfl yt fra ansatt til leder. Portalen er et viktig arbeidsredskap for ledere i Helse Sør-Øst. Brukerstatistikken viser at 80 prosent av linjelederne er inne i løsningen oftere enn én til tre ganger per uke.

TK
Trondheim Kommune benytter våre SAAS tjenester for Lønn og HR for en mer effektiv administrasjon og oppfølging av lønns- og HR administrative prosesser.
Nærmere 18 000 ansatte mottar lønn og HR gjennom våre systemer.
SPNN

HR-Portalen har gitt økt effektivitet både for ansatte og personalkontor!

Det er jo helt fantastisk med et system som fungerer fra dag én. Det var tilbakemeldingen personalsjef Siv Eggesvik fikk fra en av sine ansatte." Bluegarden Lønn & HR har gjort oss mye mer effektive. Hadde vi ikke hatt denne løsningen hadde vi måtte ansette flere i personalavdelingen".

Sparebank 1 Nord Norge er ca 1500 ansatte, og bruker Bluegarden HR-Portal, Reise og Utlegg og Bluegarden Refusjon

HFK

«En god lønnsprosess betyr at de ansatte får rett lønn til rett tid, og at det er en selvbetjening hvor hver enkelt kan legge inn variabel lønn» sier Eystein Venneslan, prosjektleder for Hordaland Fylkeskommune

Mer enn 5000 ansatte i Hordaland Fylkeskommune benytter Bluegarden HR-Portal til blant annet: Llegge inn opplysninger om variabel lønn, egenmeldinger og personalopplysninger. Hordaland Fylkeskommune benytter også Lønnsforhandling, Bluegarden Tid, Bluegarden Kompetanse og Bluegarden HR-Analyse.