Bluegarden Rekruttering

Sørg for en ryddig og profesjonell rekrutteringsprosess, som gir jobbsøkere et godt førsteinntrykk av din virksomhet. Vi hjelper deg med å styre egne rekrutteringsprosesser på best mulig måte.


Reise og utlegg

 • Ferdigutfylte skjemaer med grunndata minimerer antall felt den ansatte må fylle ut
 • Henter automatisk utgiftskoder fra lønnssystemet
 • Automatisk utregning av diettsatser i henhold til regelverket
 • Logiske kontroller i feltene for å redusere muligheter for feilregistrering
 • Ansatte kan se status på om leder har godkjent eller ikke


Kjørebok

 • Bruke Google Maps til å hente km-avstand
 • Automatisk utregning basert på transportmiddel, antall passasjerer m.m.
 • Ansatte kan se status på om leder har godkjent eller ikkeIntegrasjon kredittkort

 • Velg fra nye kredittransaksjoner i reisetidsrommet og marker hvilke som skal inngå

 • Utarbeidelse og publisering av stillingsannonser
 • Økt synlighet for jobbsøkere
 • Registrering av CV og søknad
 • Vurdering og behandling av kandidater
 • Ansettelse