Bluegarden Rekruttering

Sørg for en ryddig og profesjonell rekrutteringsprosess, som gir jobbsøkere et godt førsteinntrykk av din virksomhet. Vi hjelper deg med å styre egne rekrutteringsprosesser på best mulig måte.


Kjørebok

  • Bruke Google Maps til å hente km-avstand
  • Automatisk utregning basert på transportmiddel, antall passasjerer m.m.
  • Ansatte kan se status på om leder har godkjent eller ikkeIntegrasjon kredittkort

  • Velg fra nye kredittransaksjoner i reisetidsrommet og marker hvilke som skal inngå

  • Utarbeidelse og publisering av stillingsannonser
  • Økt synlighet for jobbsøkere
  • Registrering av CV og søknad
  • Vurdering og behandling av kandidater
  • Ansettelse