Bluegarden Rekruttering

[none] 


[none] Brukervennlig og nettbasert

[none] Gir en strukturert rekrutteringsprosess

[none] Alle funksjoner på ett sted


Bluegarden Rekruttering er en brukervennlig, nettbasert løsning for virksomheter som ønsker å styre egne rekrutteringsprosesser. Modulen er en integrasjon med Webcruiter, som er den markedsledende rekrutteringsløsningen i offentlig sektor.

Bluegarden Rekruttering er en sentral løsning, hvor alle rekrutteringsprosesser i virksomheten samles, administreres og behandles. 

Løsningen tilpasses ledere og sentrale enheter i virksomheten som skal arbeide med rekrutteringsprosesser.

Sentrale funksjoner i Bluegarden Rekruttering er muligheten til å strukturere rekrutteringsprosesser og definere prosjektplaner med fremdrift og tidsfrister.

Integrert verktøy – Enkel overføring ved ansettelse

Ved ansettelse overføres kandidaten automatisk til lønns- og personalsystemet. Ved ansettelse kan også CV-en overføres til Bluegarden Kompetanse, som gir grunnlag for medarbeiderens kompetanseprofil.


Bluegarden Rekruttering

Løsninger

Vil du vite mer?


Frederic TaillierFrederic Taillier
Sales Director

T:  24 08 75 70
E-post