Bluegarden Lønn & HR

Bluegarden Lønn & HR gir deg enkel tilgang til alle lønns- og HR-data - alt fra ett sted. Dette er både effektivt og lønnsomt. Bluegarden Lønn & HR brukes av mellomstore og store virksomheter innen kommunal, statlig og privat sektor.


Bluegarden Outsourcing

Ønsker du å sette bort hele eller deler av lønnstjenesten, så er dette valget for deg. Vi kan være ditt lønningskontor. 

Outsourcing

Lokale løsninger

Les mer om Bluegardens lokale løsning, Formula.

Formula

Vårt verktøy hjelper din virksomhet med å:

Redusere antall henvendelser til lønn- og HR-avdelingen gjennom utstrakt grad av selvbetjening for ansatte og ledere, ved å tilgjengeliggjøre lønnslipp, feriesaldo, timesaldo, fravær, og personaldokumenter på web.

Gjøre det enkelt for ledere og ansatte å overholde viktige frister for innsendelse av utleggsskjema, overtidslister, feriesøknader, dato for medarbeidersamtale, samtale i forbindelse med oppfølging av sykemeldte o.l. gjennom automatiske påminnelser.

Redusere tid på informasjonsregistrering ved å la ansatte og ledere registrere direkte i løsningen i form av enkle webbaserte skjemaer med saksflyt fra ansatt til leder og videre til HR/lønn.

Forenkle informasjon om ansatte ved å samle all HR- og personalinformasjon på ett sted gjennom en felles web-løsning med god støtte for dokumentlagring og dokumenthåndtering.

Lage gode rapporter og analyser til ledelsen gjennom enkle nøkkeltallsoversikter og grafiske fremstillinger.


Last ned brosjyre

Bluegarden Lønn & HR

Hva er fordelene med en SaaS-løsning?

– Du kan enkelt oppnå mer fokus på din kjernevirksomhet, sier Christopher Lloyd, direktør i Bluegarden Operations.

Les mer om SaaS her